Zpracování medu

03.12.2021

Jak zpracováváme med. Vytáčení, rozehřívání, cezení a plnění. 

Med hned při vytáčení cedíme přes nerezová síta o velikosti oka 1 mm. Med tak zbavíme hrubých nečistot, převážně tedy zbytků víček a voští. Ověříme obsah vody, poté med naléváme do kbelíků z potravinářského plastu. Uzavřené, popsané a zvážené kbelíky skladujeme v čistém skladu, v chladu a temnu. V zimě sklad temperujeme, abychom med chránili před mrazem. Med před ztekucením zkontrolujeme vizuálně a senzoricky. Kbelíky vkládáme podle velikosti nebo počtu do termoboxů vytápěných elektrickou energií s instalovaným termostatem. Názory na volbu teploty pro ztekucení medu se různí. Ve starší včelařské literatuře se uvádí jako mezní teplota pro krátkodobé ohřívání medu 60°C s tím, že ideální teplota pro rozehřátí a ztekucení medu je 55°C. Mezi některými včelaři panuje názor, že by med měl být zahříván pouze na teplotu 38°- 40°C. Kupříkladu v časopise Včelařství se v článcích věnovaných zpracování medu objevuje teplota 50°C. Sami rozehříváme med při teplotě 45°C, krátkodobě s ohledem na velikost nádoby s medem. Máme zkušenost také s tím, že některé medy se ztekucují lépe a rychleji, jiné hůře a pomaleji. Nejlépe se med rozehřívá ponořením kbelíku do vody v zavařovacích hrncích nebo varných vanách. Kbelíky s medem však musí být neprodyšně uzavíratelné, aby se dovnitř kbelíku nedostala voda. Proto jsme raději zvolili ke ztekucování medu elektrické termoboxy. Ze ztekuceného medu nejprve sebereme vrchní pěnovitou vrstu. Zase - podle druhu medu některé druhy mají vrstvu pěny vyšší (například řepkový med, malinový med), některé mají pěny málo nebo i žádnou (například akátový med, medovicový med). S pěnou se většinou podaří odebrat i pylová zrnka. I přesto med naléváme do nerezové nádoby s výpustným kohoutem přes uhelonová síta. I v tomto případě platí, co druh medu to hustota uhelonu. Dobře ztekucený akátový med proteče i přes uhelon 0,19 mm, řepkový, lipový nebo malinový med se dobře cedí přes uhelon 0,35 mm, medovicový med ale potřebuje spíše řidší uhelon - 0,5 mm. Krásně tekutý a čistý med poté naléváme do sklenic. Uzavřeme víčkem, opatříme etiketou a med může ke spotřebiteli.