Med

Čistý, místní med. Křivoklátsko, Čechy.

Med, který zpracováváme, pochází pouze od včel z vlastního chovu. Prodáváme "ze dvora", nebo med dovezeme na přání zákazníka až k jeho dveřím (v Praze). Velmi rádi jezdíme na jarmarky na hrad Křivoklát. Skvělou atmosféru mají akce Pivovaru Bakalář v Rakovníku.  

Díky několika stanovištím včel a kočování se včelstvy můžeme svým zákazníkům nabídnout každým rokem pestrou kolekci medů. Jednodruhových či smíšených květových medů, také med pastový, případně i medovicový.   

Pastový med vyrábíme z čerstvě vytočeného řepkového medu bez tepelné úpravy. Lesní květové, smíšené a medovicové medy pochází z křivoklátských lesů, patřících do biosférické rezervace UNESCO. Když meduje akát snažíme se být "u toho", přesně na Přílepské skále. Na lípu jezdíme také ke Křivoklátu. 

Nabídka medů 2023

Za kolekci letošních medů a vytočené množství medu se předně patří poděkovat vedle včel vlastníkům a správcům pozemků, na kterých jsme mohli s jejich svolením umístit naše včelstva. Jsou to státní podnik Lesy České republiky, s. p., Obec Přílepy, Obec Lišany.  


Med od Rabasova mlýna

K Rabasovu mlýnu jsme včely původně přisunovali na řepku společnosti Lupofyt s.r.o. První květový smíšený med jsme tady letos vytáčeli koncem května. Velmi pěkná snůška. Část medu jsme zpastovali. Má pro nás už standardní parametry - jemná chuť, sametově hebký, máslovitá krémová konzistence, perleťový odlesk.   

Snůška květových medů v této lokalitě pochází z přilehlého divokého lesa, ve kterém to letos opravdu všechno krásně kvetlo. Spousta ovocných stromů, maliny, ostružiny, hlohy, lupina. Včely jsme odtud stěhovali v polovině června. 


Lesní a luční med z Přílepské skály

Letošní jaro bylo na Přílepské skále moc pěkné. Letos tu poprvé rozkvetly louky a včely z nich nanosily vynikající zlatožlutý voňavý med. Kvetly pak i akáty, hlohy a vše další co každoročně na skále kvete, včetně malin a ostružin. Výnos medu prakticky stejný jako vloni - kolem 50 kilogramů na včelstvo. 


Lesní med ze Špičáku

Letos jsem na Špičák umístil 29 včelstev. Snůška se rozbíhala trochu volněji. Nejprve jsem tady vytáčel smíšené květové medy (javor, lípa, maliny). Pak se začala přidávat medovice. V červenci pak včely začaly nosit tmavou medovici a do toho ještě nanosily něco málo pajasanového medu. Celkově to byl na Špičáku velmi dobrý rok.


Lesní med z Krásné doliny 

Na Krásné dolině jsem letos měl 30 včelstev. Stejně jako na Špičáku tu včely v půlce června začaly nosit smíšené květové medy (nejvíc asi z malin) a pak začala přibývat hnědá a hustá medovice, pravděpodobně ze smrků. Snůška tu byla letos velmi pěkná. 


Lesní med z Týřova

Na Týřov jsem převážel včelstva nadvakrát během poloviny června. Voněly lípy a med z lip se objevil i v plástech medníků. Pak se objevil i poměrně hustý tmavší med a vypadalo to na medovici ze smrků nebo listnáčů. Pak se med změnil na tekutější a voňavější. Patrně z nektarů bylin kvetoucích na skalních partiích nad Oupořským potokem z Týřovických skal. I letos jsem vozil z Týřova pěkný med a bylo ho i dost. 

Pokud máte zájem o můj med, poptávejte a objednávejte jej telefonicky nebo elektronickou poštou. Stejným způsobem dohodneme způsob a místo předání. Ceny vám sdělím na požádání.