Med

Čistý, místní med. Křivoklátsko, Čechy.

Med, který zpracováváme, pochází pouze od včel z vlastního chovu. Prodáváme "ze dvora", nebo med dovezeme na přání zákazníka až k jeho dveřím (v Praze). Velmi rádi jezdíme na jarmarky na hrad Křivoklát. Skvělou atmosféru mají akce Pivovaru Bakalář v Rakovníku.  

Díky několika stanovištím včel a kočování se včelstvy můžeme svým zákazníkům nabídnout každým rokem pestrou kolekci medů. Jednodruhových či smíšených květových medů, také med pastový, případně i medovicový.   

Pastový med vyrábíme z čerstvě vytočeného řepkového medu bez tepelné úpravy. Lesní květové, smíšené a medovicové medy pochází z křivoklátských lesů, patřících do biosférické rezervace UNESCO. Když meduje akát snažíme se být "u toho", přesně na Přílepské skále. Na lípu jezdíme také ke Křivoklátu. 

Nabídka medů 2021

Za kolekci letošních medů a vytočené množství medu se předně patří poděkovat vedle včel vlastníkům a správcům pozemků, na kterých jsme mohli s jejich svolením umístit naše včelstva. Jsou to státní podnik Lesy České republiky, s. p., Obec Přílepy, Obec Lišany a společnost Lupofyt s.r.o.  


Med od Rabasova mlýna

K Rabasovu mlýnu jsme včely původně přisunovali na řepku společnosti Lupofyt s.r.o. První jednodruhový řepkový med jsme vytáčeli začátkem června. Část surového medu jsme ihned zpastovali. "Pasta" se nám i letos povedla náramně. Vznikl med jemné chuti, sametově hebký, máslovité krémové konzistence, s ukázkovým perleťovým odleskem. Zákazníci náš pastovaný med chválí a velmi dobře se prodává.  

Další snůška květových medů v této lokalitě pochází z přilehlého divokého lesa. Po řepce začaly kvést hlohy, hojně zde zastoupené, následovaly maliny, ostružiny a také lupina. Výsledkem je rozmanitý a chuťově příjemný květový lesní med. Takový med jsme tu vytáčeli do konce června. 


Lesní a luční med z Přílepské skály

Na Přílepské skále jsme letos zažili výjimečné jaro. Spousta příležitostí k první pastvě - olše, vrby, trnky, třešně. Řepka se nacházela na vzdálenějších polích, takže včely spíše nosily nektar a pyl z přilehlých porostů přírodní památky. Z první snůšky jsme tu vytočili kolem 50 kilogramů medu na včelstvo. Další med z průběhu června je podobný tomu loňskému - maliny, ostružiny, lípy, kvetl i akát. Jako jednodruhový med sice akát nemáme, ale je velmi dobře patrný v medu vytáčeném ve druhé polovině června. Jde o světlejší, tekutější med jemné vůně a příjemné chuti. Snůška na Přílepské skále skončila koncem června.


Lesní med ze Špičáku

Letos jsme včely na Špičák stěhovali až v druhé polovině června. To už jsme na tomto stanovišti měli 25 oddělků. Těm se tu dařilo velmi pěkně. Matky dobře plodovaly, včely nanosily i něco medu a výsledkem jsou pěkné a silné oddělky. Po přisunutí produkčních včelstev už snůška nebyla tak bohatá jako na jarních stanovištích, ale med odtud je i letos velmi pěkný. Med z červnové snůšky, vytáčený začátkem července, je světlejší barvy a jemné chuti. Červencový med má jantarové odstíny a půjde o pestrý květový med, ve kterém není medovice zastoupena. 


Lesní med z Krásné doliny 

Letos jsme část včelstev stěhovali ze zimoviště i na Krásnou dolinu. Všechna včelstva jsme pak převezli na řepku a vrátili je sem ve druhé polovině června. I tady byla letní snůška spíše průměrná, med pěkný, voňavý a chutný. Jedná se o pestrou kombinaci květových medů, ve které bude ponejvíce zastoupen med malinový, ostružinový, Ani letos tu včely medovici nenanosily. 


Lesní med z Týřova

Na Týřov jsme letos stěhovali včelstva až po skončení jarní snůšky. Oproti loňskému roku tu byla velmi pěkná letní snůška medu, prakticky nejlepší ze všech našich lesních stanovišť. I když se jedná o nejvzdálenější stanoviště, včelaření naproti Týřovu nad údolím Oupoře má svoje kouzlo a výsledkem je velmi chutný tmavší med. Opět půjde nejspíše o pestrý med pocházející z květů bylin rostoucích na skalních partiích nad Oupoří a rostlinného podrostu lesů Národní přírodní rezervace Týřov. Vzhledem k tomu, že letos poměrně dlouze (od poloviny června do poloviny července) kvetla lípa, bude v našem týřovském medu zastoupen i med lipový, patrně jako jediný med z dřevin tamějších lesů.  

Řepkový med od Lišan

Konec dubna a květen byl u nás poměrně chladný. Přesto snůška řepky byla celkově pěkná a větší část řepkového medu jsme rovnou po vytočení zpastovali. Výsledkem je jemný med máslovité konzistence, pěkně roztíratelný, se správným perleťovým odleskem. Takže i s kočovným stanovištěm jsme i letos spokojeni. Řepkový med používáme převážně pro výrobu medoviny. Na přání zákazníků i tento med ztekucujeme a plníme do sklenic ve velikosti 75, 250, 500 a 750 g.  


Pokud máte zájem o náš med, poptávejte a objednávejte jej telefonicky nebo elektronickou poštou. Stejným způsobem dohodneme způsob a místo předání. Ceny vám sdělíme na požádání.