Med

Čistý, místní med. Křivoklátsko, Čechy.

Med, který zpracováváme, pochází pouze od včel z vlastního chovu. Prodáváme "ze dvora", nebo med dovezeme na přání zákazníka až k jeho dveřím (v Praze). Velmi rádi jezdíme na jarmarky na hrad Křivoklát. Skvělou atmosféru mají akce Pivovaru Bakalář v Rakovníku.  

Díky několika stanovištím včel a kočování se včelstvy můžeme svým zákazníkům nabídnout každým rokem pestrou kolekci medů. Jednodruhových či smíšených květových medů, také med pastový, případně i medovicový.   

Pastový med vyrábíme z čerstvě vytočeného řepkového medu bez tepelné úpravy. Lesní květové, smíšené a medovicové medy pochází z křivoklátských lesů, patřících do biosférické rezervace UNESCO. Když meduje akát snažíme se být "u toho", přesně na Přílepské skále. Na lípu jezdíme také ke Křivoklátu. 

Nabídka medů 2022

Za kolekci letošních medů a vytočené množství medu se předně patří poděkovat vedle včel vlastníkům a správcům pozemků, na kterých jsme mohli s jejich svolením umístit naše včelstva. Jsou to státní podnik Lesy České republiky, s. p., Obec Přílepy, Obec Lišany a společnost Lupofyt s.r.o.  


Med od Rabasova mlýna

K Rabasovu mlýnu jsme včely původně přisunovali na řepku společnosti Lupofyt s.r.o. První květový smíšený med jsme tady letos vytáčeli koncem května. Velmi pěkná snůška. Část medu jsme zpastovali. Má pro nás už standardní parametry - jemná chuť, sametově hebký, máslovitá krémová konzistence, perleťový odlesk.   

Snůška květových medů v této lokalitě pochází z přilehlého divokého lesa, ve kterém to letos opravdu všechno krásně kvetlo. Spousta ovocných stromů, maliny, ostružiny, hlohy, lupina. Včely jsme odtud stěhovali v polovině června. 


Lesní a luční med z Přílepské skály

Na Přílepské skále jsme i letos zažili včelařsky krásné jaro. Všechno kolem stanoviště bohatě kvetlo. Včely měly možnost vybírat si od začátku dubna z květů olší, vrb, trnek, třešní. Následovaly maliny, ostružiny, akáty, hlohy, lípy. Výnos medu prakticky stejný jako vloni - kolem 50 kilogramů na včelstvo. Med jsme tu vytáčeli o něco dříve než vloni. V půlce června tu měly včely hotovo a tak jsme je přesunuli do křivoklátských lesů. 


Lesní med ze Špičáku

Letos jsme na Špičák převezli včelstva z řepky u Lišan. Celkem jsme tu měli 15 včelstev a 30 oddělků. S těmi bylo trochu více starostí než vloni, ale vypadá to, že z nich mohou být příští rok dobrá včelstva. Snůška lesního medu na Špičáku byla poměrně dobrá a med odtud je pěkný a chuťově zajímavý, pravděpodobně smíšený, obsahující převážně medy květové. 


Lesní med z Krásné doliny 

Na Krásné dolině jsme letos měli 30 včelstev. Ještě v polovině června to vypadalo i na pěknou snůšku medovice. Zejména med vytáčený koncem června je velmi pěkný. Bohužel během červencových dní tu snůška postupně klesala. Sice jsme tu dosáhli prakticky stejného výnosu jako vloni, ale očekávali jsme tady medu více. 


Lesní med z Týřova

Na Týřov jsme převáželi včelstva nadvakrát během první poloviny června. To už byla v závanech větru cítit lípa. Z Týřova jsme už zvyklí, že tu včely nosí pěkný med. Patrně obsahuje více lípy než vloni, ale je ho celkově o něco méně.  

Řepkový med od Lišan

K Lišanskému potoku jsme začátkem dubna přesunuli ze zimoviště 15 včelstev. Řepková pole se nacházela přímo u stanoviště. Snůška tu byla spíše průměrná. Většinu řepkového medu jsme zpastovali.


Pokud máte zájem o náš med, poptávejte a objednávejte jej telefonicky nebo elektronickou poštou. Stejným způsobem dohodneme způsob a místo předání. Ceny vám sdělíme na požádání.