Med
Čistý, místní med. Křivoklátsko, Čechy.

Med, který zpracováváme, pochází pouze od včel z vlastního chovu. Prodáváme "ze dvora", nebo med dovezeme na přání zákazníka až k jeho dveřím (v Praze). Velmi rádi jezdíme na jarmarky na hrad Křivoklát. Skvělou atmosféru mají akce Pivovaru Bakalář v Rakovníku.  

Díky několika stanovištím včel a kočování se včelstvy můžeme svým zákazníkům nabídnout každým rokem pestrou kolekci medů. Jednodruhových či smíšených květových medů, také med pastový, případně i medovicový.   

Pastový med vyrábíme z čerstvě vytočeného řepkového medu bez tepelné úpravy. Lesní květové, smíšené a medovicové medy pochází z křivoklátských lesů, patřících do biosférické rezervace UNESCO. Když meduje akát snažíme se být "u toho", přesně na Přílepské skále. Na lípu jezdíme také ke Křivoklátu. Míváme i chuťově zajímavý slunečnicový med od řeky Ohře.

Nabídka medů 2019

Za kolekci letošních medů se předně patří poděkovat vedle včel vlastníkům a správcům pozemků, na kterých jsme mohli s jejich svolením umístit naše včelstva. 


Součástí naší letošní kolekce medů je i značně neobvyklý med z loňské snůšky na Špičáku. Jedná se o  květový med z pajasanu žláznatého. V naší nabídce zůstává i díky velmi vydatné snůšce a také skutečnosti, že tento med získává po ročním odležení jemnější chuť a aroma. Tento med jsme vyzkoušeli i k výrobě jemně kořeněného medového vína. V Čechách asi nebude větší počet včelařů, kteří by měli v nabídce pajasanový med. 

Letošní kolekci začínáme prvním vytáčeným medem. Jde o jednodruhový květový med řepkový. Pochází ze stanoviště Podhůrka u Lišan. Na několika sousedících lánech tu pěstovala společnost Lupofyt s. r. o. hned několik druhů řepky olejné. Řepka tak šla do květu postupně a doba snůšky (duben - květen) tím byla úměrně prodloužena. Řepkový med je v naší nabídce též jako pastový či pastovaný. 

Na začátku června jsme poprvé vytáčeli med z Přílepské skály. Snůška nedopadla vůbec špatně. Navíc se v blízkosti včelnice na okolních polích nenacházela prakticky žádná řepka, tak nás tento med hodně zajímal. Přílepská skála je lokalita jarních květů. Časně zjara poskytují včelám dobrý rozjezd olše, vrby, lísky. Na pylotvorné dřeviny navazují ovocné stromy a keře, je tu hodně akátu (který tu však letos nemedoval) a v dosahu včelám jsou i lípy, jírovce, javory, maliny a ostružiny. Další pastvu mají včely na květech bylin rostoucích na přilehlých loukách. Koncem června zde však snůška končí a včely je nutné přemístit na snůšku letní. Což jsme poslední červnový den učinili a včelstva odtud přestěhovali na slunečnici k obci Lenešice (Louny). 

Jako poslední jsme z jarní snůšky vytáčeli med ze Špičáku. Vyšší poloha, chladnější místo. Snůška tu byla prakticky o více než týden opožděna. Prvního medu jsme tu moc nevytočili, ale více než na množství nám záleželo na rozšíření sortimentu o další druh medu. 

Pak přišla snůška, se kterou jsme v letošním roce vůbec nepočítali. Med z Krásné doliny. V roce 2017 jsme odtud měli snůšku nádherného "malinového" medu. Pak jsme měli pauzu kvůli včelímu moru v sousedním katastru a letos jsme se dočkali. Stihli jsme ještě červnovou snůšku. První vytáčení nám přineslo med podobný tomu z roku 2017 a pak se začaly medníky rychle plnit hustým a tmavým medem s oříškovo karamelovou chutí. Medovici, poměrně rychle tvrdnoucí, jsme museli častěji vytáčet, abychom nezpůsobili včelám problémy při zimování. 

Na Týřově, kam jsme včelstva přestěhovali z řepky na začátku června, jsme netušili, jaký med tu včely nanosí. První med jsme tu vytáčeli v druhé polovině června, med s výrazným zastoupením lípy. Snůška spíše průměrná, nižší než na Krásné dolině, ale med pěkný a chuťově zajímavý. Med, který včely nanosily v červenci do plástů s nezavíčkovaným "lipovým" medem, obsahoval menší množství medovice. Tato snůška nebyla nijak vysoká. 

Podobná snůška probíhala v červnu a červenci i na Špičáku. Určitě nejde o med pajasanový, ale o med složený z více druhů medujících rostlin a stromů společně s medovicí. Jde o med chutný a voňavý. 

O slunečnici jsme již psali výše. Loňská slunečnice byla ukázková, vůně po citrusech (květy pomeranče), cukernatění v tekutotuhé dvojvrstvě. Letošní sortiment medů rozšíříme i o med slunečnicový pastový.


Pajasanový med ze Špičáku

Květový med jednodruhový

Loňský med ze Špičáku je aromatický i chuťově výrazný. Lze to připisovat obrovské biodiverzitě lokality. Kromě kosodřeviny tu snad rostou všechny lesní dřeviny Evropy a rozmanité je i zastoupení medotvorných a pylotvorných květin v bylinném patru, na pasekách a kolem cest. Těžko ze Špičáku očekávat snůšku jednodruhového květového medu. Ale vloni tomu tak bylo. Podobu a vlastnosti loňského medu ze Špičáku zásadně ovlivnil rovněž rychlý nástup jara, velmi teplé a suché počasí přes den i v noci od dubna až do července. To jsou ideální podmínky k tomu, aby pajasan žláznatý kvetl a medoval. Pajasanový med je značně aromatický a chuťově výrazný, světlejší žluto zelenkavé barvy, průzračný a tekutější. Velmi pomalu cukernatí. Med po roce odležení zjemňuje.  

Snůška červen až konec července. Vytáčení 23. 6., 13. 7. a 24. 7. 2018. 


Řepkový med z Rakovnické kotliny

Květový med jednodruhový

Řepka olejka je stará evropská olejnatá plodina. V období duben až květen poskytuje velmi dobrou snůšku nektaru s cukernatostí 5-84 % a žlutého výživného pylu. Mednatost kolem 240 kg/ha. Řepka dává první jarní med, jeden z hlavních jednodruhových u nás. Med z řepky je jasně žlutý, citrónový, někdy až čirý. Má velmi jemnou chuť a lahodné aroma podle odrůdy řepky. Vysoký obsah glukózy v řepkovém medu způsobuje rychlou krystalizaci v podobě ztuhnuté jasně žluté až bílé hmoty. Proto je tento med vhodný pro pastování, krémový je velmi chutný. Pro vysoký obsah glukózy je vhodný pro těžce pracující, sportovce a osoby podávající vysoké výkony. Obsahuje regenerační prvky, má revitalizační účinek. Je zaznamenaný obsah protirakovinových látek. Blahodárně působí při žaludeční kyselině. Uklidňuje a uvolňuje napětí. Letošní řepkový med pochází z lokality Podhůrka u Lišan z porostů společnosti Lupofyt s.r.o. 

Snůška konec dubna až konec začátek června. Vytáčení medu 4. 6., 5.6., 8. 6. a 10. 6. 2019.


Jarní med z Přílepské skály

Květový med smíšený 

Snůška konec dubna až začátek června. Datum vytáčení 6. 6. a 14. 6. 2019. 


Jarní med ze Špičáku

Květový med smíšený

Snůška květen. Datum vytáčení 7. 6. 2019. 


Lesní med z Krásné doliny

Květový med smíšený 

Snůška 1. polovina června. Datum vytáčení 18. 6. 2019. 


Letní med z Přílepské skály

Květový med smíšený 

Snůška druhá polovina června. Datum vytáčení 29. 6. 2019. 


Medovicový med z Krásné doliny

Medovicový med smíšený

Snůška konec června až konec července. Datum vytáčení 30. 6., 11. 7., 13. 7., 16. 7. a 22. 7. 2019. 


Lipový med z Týřova

Květový med smíšený

Snůška červen. Datum vytáčení 2. 7. 2019. 


Letní med ze Špičáku 

Lesní med smíšený

Snůška červen až červenec. Datum vytáčení 3. 7., 14. 7. 23. 7. a 25. 7. 2019.  


Letní med z Týřova

Lesní med smíšený

Snůška červenec. Datum vytáčení 15. 7. a 24. 7. 2019. 


Slunečnicový med od Ohře

Květový med jednodruhový

Snůška červenec. Datum vytáčení 31. 7. 2019. 


Med řepkový pastovaný

Květový med jednodruhový pastový

Snůška konec dubna až začátek června. Datum vytáčení 8. 6. 2019. 


Pokud máte zájem o náš med, poptávejte a objednávejte jej telefonicky nebo elektronickou poštou. Stejným způsobem dohodneme způsob a místo předání. Ceny vám sdělíme na požádání.