Med
Čistý, místní med. Křivoklátsko, Čechy.

Med, který zpracováváme, pochází pouze od včel z vlastního chovu. Prodáváme "ze dvora", nebo med dovezeme na přání zákazníka až k jeho dveřím (v Praze). Velmi rádi jezdíme na jarmarky na hrad Křivoklát. Skvělou atmosféru mají akce Pivovaru Bakalář v Rakovníku.  

Díky několika stanovištím včel a kočování se včelstvy můžeme svým zákazníkům nabídnout každým rokem pestrou kolekci medů. Jednodruhových či smíšených květových medů, také med pastový, případně i medovicový.   

Pastový med vyrábíme z čerstvě vytočeného řepkového medu bez tepelné úpravy. Lesní květové, smíšené a medovicové medy pochází z křivoklátských lesů, patřících do biosférické rezervace UNESCO. Když meduje akát snažíme se být "u toho", přesně na Přílepské skále. Na lípu jezdíme také ke Křivoklátu. Míváme i chuťově zajímavý slunečnicový med od řeky Ohře.

Nabídka medů 2019

Za kolekci letošních medů se předně patří poděkovat vedle včel vlastníkům a správcům pozemků, na kterých jsme mohli s jejich svolením umístit naše včelstva. 


Součástí naší letošní kolekce medů je i značně neobvyklý med z loňské snůšky na Špičáku. Jedná se o  květový med z pajasanu žláznatého. V naší nabídce zůstává i díky velmi vydatné snůšce a také skutečnosti, že tento med získává po ročním odležení jemnější chuť a aroma. Tento med jsme vyzkoušeli i k výrobě jemně kořeněného medového vína. V Čechách asi nebude větší počet včelařů, kteří by měli v nabídce pajasanový med. 

Letošní kolekci začínáme prvním vytáčeným medem. Jde o jednodruhový květový med řepkový. Pochází ze stanoviště Podhůrka u Lišan. Na několika sousedících lánech tu pěstovala společnost Lupofyt s. r. o. hned několik druhů řepky olejné. Řepka tak šla do květu postupně a doba snůšky (duben - květen) tím byla úměrně prodloužena. Řepkový med je v naší nabídce též jako pastový či pastovaný. 

Na začátku června jsme poprvé vytáčeli med z Přílepské skály. Snůška nedopadla vůbec špatně. Navíc se v blízkosti včelnice na okolních polích nenacházela prakticky žádná řepka, tak nás tento med hodně zajímal. Přílepská skála je lokalita jarních květů. Časně zjara poskytují včelám dobrý rozjezd olše, vrby, lísky. Na pylotvorné dřeviny navazují ovocné stromy a keře, je tu hodně akátu (který tu však letos nemedoval) a v dosahu včelám jsou i lípy, jírovce, javory, maliny a ostružiny. Další pastvu mají včely na květech bylin rostoucích na přilehlých loukách. Koncem června zde však snůška končí a včely je nutné přemístit na snůšku letní. Což jsme poslední červnový den učinili a včelstva odtud přestěhovali na slunečnici k obci Lenešice (Louny). 

Jako poslední jsme z jarní snůšky vytáčeli med ze Špičáku. Vyšší poloha, chladnější místo. Snůška tu byla prakticky o více než týden opožděna. Prvního medu jsme tu moc nevytočili, ale více než na množství nám záleželo na rozšíření sortimentu o další druh medu. 

Pak přišla snůška, se kterou jsme v letošním roce vůbec nepočítali. Med z Krásné doliny. V roce 2017 jsme odtud měli snůšku nádherného "malinového" medu. Pak jsme měli pauzu kvůli včelímu moru v sousedním katastru a letos jsme se dočkali. Stihli jsme ještě červnovou snůšku. První vytáčení nám přineslo med podobný tomu z roku 2017 a pak se začaly medníky rychle plnit hustým a tmavým medem s oříškovo karamelovou příchutí. Medovici, poměrně rychle tvrdnoucí, jsme museli častěji vytáčet, abychom nezpůsobili včelám problémy při zimování. 

Na Týřově, kam jsme včelstva přestěhovali z řepky na začátku června, jsme netušili, jaký med tu včely nanosí. První med jsme tu vytáčeli v druhé polovině června, med s výrazným zastoupením lípy. Snůška spíše průměrná, nižší než na Krásné dolině, ale med pěkný a chuťově zajímavý. Med, který včely nanosily v červenci do plástů s nezavíčkovaným "lipovým" medem, obsahoval menší množství medovice. Tato snůška nebyla nijak vysoká. 

Podobná snůška probíhala v červnu a červenci i na Špičáku. Určitě nejde o med pajasanový, ale o med složený z více druhů medujících rostlin a stromů společně s medovicí. Jde o med chutný a voňavý. 

O slunečnici jsme již psali výše. Loňská slunečnice byla ukázková, vůně po citrusech - květy pomerančovníku, cukernatění v tekutotuhé dvojvrstvě. Z posledních zbytků medu jsme vyrobili zkušební vzorek slunečnicového medového vína. Letošní snůška již byla slabší, ale senzorické vlastnosti medu jsou velmi dobré. Vůně subtropů, barva sytě oranžová, chuť mírně navinulá, nakyslá po citrusových plodech. Delikatesa. 


Pajasanový med ze Špičáku

Květový med jednodruhový

Loňský med ze Špičáku je aromatický i chuťově výrazný. Lze to připisovat obrovské biodiverzitě lokality. Kromě kosodřeviny tu snad rostou všechny lesní dřeviny Evropy a rozmanité je i zastoupení medotvorných a pylotvorných květin v bylinném patru, na pasekách a kolem cest. Hned poblíž naší včelnice se nachází kolonie stromů pajasanu žláznatého. Těžko jinak ze Špičáku očekávat díky pestrému zastoupení stromů a květin snůšku jednodruhového květového medu. Ale vloni tomu tak bylo. Podobu a vlastnosti loňského medu ze Špičáku zásadně ovlivnil rovněž rychlý nástup jara, velmi teplé a suché počasí přes den i v noci od dubna až do července. To jsou ideální podmínky k tomu, aby pajasan žláznatý kvetl a medoval. Pajasanový med je značně aromatický a chuťově výrazný, kořenitý, sladký, světlejší žluto zelenkavé barvy, průzračný a tekutější. Velmi pomalu cukernatí. Med po roce odležení citelně zjemnil aroma i chuť. Přesto jde o med pro naše území velmi atypický. 

Snůška červen až konec července, a to snůška velmi vydatná. Vytáčení 23. 6., 13. 7. a 24. 7. 2018. 


Řepkový med z Rakovnické kotliny

Květový med jednodruhový

Řepka olejka je stará evropská olejnatá plodina. V období duben až květen poskytuje velmi dobrou snůšku nektaru s cukernatostí 5-84 % a žlutého výživného pylu. Mednatost kolem 240 kg/ha. Řepka dává první jarní med, jeden z hlavních jednodruhových u nás. Med z řepky je jasně žlutý, citrónový, někdy až čirý. Má velmi jemnou chuť a lahodné aroma podle odrůdy řepky. Vysoký obsah glukózy v řepkovém medu způsobuje rychlou krystalizaci v podobě ztuhnuté jasně žluté až bílé hmoty. Proto je tento med vhodný pro pastování, krémový je velmi chutný. Pro vysoký obsah glukózy je vhodný pro těžce pracující, sportovce a osoby podávající vysoké výkony. Obsahuje regenerační prvky, má revitalizační účinek. Je zaznamenaný obsah protirakovinových látek. Blahodárně působí při žaludeční kyselině. Uklidňuje a uvolňuje napětí. Letošní řepkový med pochází z lokality Podhůrka u Lišan, kde společnost Lupofyt s. r. o. pěstovala několik kultivarů řepky. 

Snůška konec dubna až začátek června. Velmi pěkná snůška. Vytáčení medu 4. 6., 5.6., 8. 6. a 10. 6. 2019.


Lesní a luční med z Přílepské skály I

Květový med. Skvělý, prakticky bez řepky, která se v okolí stanoviště nenacházela. Rané dřeviny - olše, vrby, lísky, pak ovocné stromy, javory, jírovce a spousta lučních květin z okolních luk a porostů pícnin. 

Snůška konec dubna až začátek června. Datum vytáčení 6. 6. a 14. 6. 2019. 


Lesní med ze Špičáku I

Květový med. Rozmanitý med - olše, javory, jírovce, květy planých ovocných stromů, luční květy. 

Snůška květen. Datum vytáčení 7. 6. 2019. 


Lesní med z Krásné doliny 

Květový med. Krásná dolina = krásný med. Převážně obsahuje nektar květů malin, obsahuje také první medovici. Na degustacích vychází jako nejlepší z našich medů. 

Snůška 1. polovina června. Datum vytáčení 18. 6. 2019. 


Lesní a luční med z Přílepské skály II

Květový med. Maliny, ostružiny, lípa, možná i něco málo akátu, luční květy.   

Snůška druhá polovina června. Datum vytáčení 29. 6. 2019. 


Medovicový med z Krásné doliny

Medovicový med. Med z Krásné doliny vytáčený od 11. 7. dále má výrazný podíl smrkové a modřínové medovice. 

Snůška konec června až konec července. Datum vytáčení 30. 6., 11. 7., 13. 7., 16. 7. a 22. 7. 2019. 


Lesní med z Týřova I

Květový med s výrazným podílem nektaru z lípy a obsahující i lipovou medovici. Naše stanoviště u Týřova se nachází hned vedle lipového háje.  

Snůška červen. Datum vytáčení 2. 7. 2019. 


Lesní med ze Špičáku II

Lesní med smíšený. Med vytáčený v závěru snůšky obsahuje smrkovou a jedlovou medovici. 

Snůška červen až červenec. Datum vytáčení 3. 7., 14. 7. 23. 7. a 25. 7. 2019.  


Lesní med z Týřova II

Květový med. Pouze luční květy, ostružiny, divoké trvalky rostoucí na skalních partiích Národní přírodní rezervace Týřov. Minimální, spíš žádný obsah medovice. 

Snůška červenec. Datum vytáčení 15. 7. a 24. 7. 2019. 


Slunečnicový med od Ohře

Květový med. Slunečnicový med je slunečně žlutý, méně průzračný, voní příjemně citrusově, má sladké kořenité aroma, je sladkokyselé sušší chuti. Med je hustý a obsahuje vzduchové bublinky. Krystalizuje středně rychle jemnozrnně i hrubozrnně, v tekutotuhé dvojvrstvě. Je vhodný k pastování, kdy získá vynikající chuťové a aromatické vlastnosti. Pastovaný slunečnicový med má žlutou barvu. Vysoký obsah glukózy ho předurčuje k rychlému dodání energie organismu. Posiluje imunitní systém, snižuje horečku a vyvolává pocení zejména u dětí. Účinkuje při astma, ateroskleróze, osteochondróze, diureticky a také při žaludeční kolice Obsahuje selén. 

Snůška červenec. Datum vytáčení 31. 7. a 4. 8. 2019. 


Med řepkový pastový

Květový med pastovaný z řepkového medu. 

Snůška konec dubna až začátek června. Datum vytáčení 8. 6. 2019. 


Pokud máte zájem o náš med, poptávejte a objednávejte jej telefonicky nebo elektronickou poštou. Stejným způsobem dohodneme způsob a místo předání. Ceny vám sdělíme na požádání.