Med

Čistý, místní med. Křivoklátsko, Čechy.

Med, který zpracováváme, pochází pouze od včel z vlastního chovu. Prodáváme "ze dvora", nebo med dovezeme na přání zákazníka až k jeho dveřím (v Praze). Velmi rádi jezdíme na jarmarky na hrad Křivoklát. Skvělou atmosféru mají akce Pivovaru Bakalář v Rakovníku.  

Díky několika stanovištím včel a kočování se včelstvy můžeme svým zákazníkům nabídnout každým rokem pestrou kolekci medů. Jednodruhových či smíšených květových medů, také med pastový, případně i medovicový.   

Pastový med vyrábíme z čerstvě vytočeného řepkového medu bez tepelné úpravy. Lesní květové, smíšené a medovicové medy pochází z křivoklátských lesů, patřících do biosférické rezervace UNESCO. Když meduje akát snažíme se být "u toho", přesně na Přílepské skále. Na lípu jezdíme také ke Křivoklátu. 

Nabídka medů 2021

Za kolekci letošních medů se předně patří poděkovat vedle včel vlastníkům a správcům pozemků, na kterých jsme mohli s jejich svolením umístit naše včelstva. 


Med od Rabasova mlýna

K Rabasovu mlýnu jsme včely původně přisunovali na řepku společnosti Lupofyt s.r.o. První jednodruhový řepkový med jsme vytáčeli začátkem června. Část surového medu jsme ihned zpastovali. "Pasta" se nám i letos povedla náramně. Vznikl med jemné chuti, sametově hebký, máslovité krémové konzistence, s ukázkovým perleťovým leskem. Zákazníci náš pastovaný med chválí a velmi dobře se prodává.   

Další snůška květových medů v této lokalitě pochází z přilehlého divokého lesa. Po řepce začaly kvést hlohy, hojně zde zastoupené, následovaly maliny, ostružiny a také lupina. Výsledkem je chuťově rozmanitý květový lesní med. Takový med jsme tu vytáčeli do konce června.


Lesní a luční med z Přílepské skály

Na Přílepské skále jsme letos zažili výjimečné jaro. Spousta příležitostí k první pastvě - olše, vrby, trnky, třešně. Řepka se nacházela na vzdálenějších polích, takže včely spíše nosily z přilehlých porostů přírodní památky. Z první snůšky jsme tu vytočili kolem 50 kilogramů medu na včelstvo. Další med z průběhu června je podobný tomu loňskému - maliny, ostružiny, lípy, kvetl i akát, ale jako jednodruhový ho ani letos nemáme. Snůška tu skončila koncem června.


Lesní med ze Špičáku

Letos jsme včely na Špičák stěhovali až v druhé polovině června. To už jsme na tomto stanovišti měli 25 oddělků. Těm se tu dařilo velmi pěkně. Matky dobře plodovaly, včely nanosily i něco medu a výsledkem jsou pěkné a silné oddělky. Po přisunutí produkčních včelstev už snůška nebyla tak bohatá jako na jarních stanovištích, ale med odtud je i letos velmi pěkný. 


Lesní med z Krásné doliny 

Letos jsme část včelstev stěhovali ze zimoviště i na Krásnou dolinu. Všechna včelstva jsme pak převezli na řepku a vrátili je sem ve druhé polovině června. I tady byla letní snůška spíše průměrná, med pěkný, voňavý a chutný. Ani letos tu včely medovici nenanosily. 


Lesní med z Týřova

Na Týřov jsme letos stěhovali včelstva až po skončení jarní snůšky. Oproti loňskému roku tu byla velmi pěkná letní snůška medu, prakticky nejlepší ze všech našich lesních stanovišť. I když se jedná o nejvzdálenější stanoviště, včelaření naproti Týřovu nad údolím Oupoře má svoje kouzlo a výsledkem je velmi chutný med. 

Řepkový med od Lišan

Konec dubna a květen byl u nás poměrně chladný. Přesto snůška řepky byla celkově pěkná a větší část řepkového medu jsme rovnou po vytočení zpastovali. Výsledkem je jemný med máslovité konzistence, pěkně roztíratelný, se správným perleťovým odleskem. Takže i s kočovným stanovištěm jsme i letos spokojeni.  


Pokud máte zájem o náš med, poptávejte a objednávejte jej telefonicky nebo elektronickou poštou. Stejným způsobem dohodneme způsob a místo předání. Ceny vám sdělíme na požádání.