Med
Čistý, místní med. Křivoklátsko, Čechy.

Med, který zpracováváme, pochází pouze od včel z vlastního chovu. Prodáváme "ze dvora", nebo med dovezeme na přání zákazníka až k jeho dveřím (v Praze). Velmi rádi jezdíme na jarmarky na hrad Křivoklát. Skvělou atmosféru mají akce Pivovaru Bakalář v Rakovníku. Poměrně velkou část našeho medu zpracováváme pro firemní prezentaci spřízněných zákazníků.   

Díky několika stanovištím včel a kočování se včelstvy můžeme svým zákazníkům nabídnout každým rokem pestrou kolekci medů. Jednodruhových či smíšených květových medů, také med pastový, případně i medovicový.   

Pastový med vyrábíme z čerstvě vytočeného řepkového medu bez tepelné úpravy. Lesní květové jednodruhové, smíšené a medovicové medy pochází z křivoklátských lesů, patřících do biosférické rezervace UNESCO. Když meduje akát snažíme se být "u toho", přesně na Přílepské skále. Na lípu jezdíme také ke Křivoklátu. Míváme i chuťově zajímavý slunečnicový med od řeky Ohře.

Nabídka medů 2018

Za kolekci letošních medů se patří poděkovat vedle včel vlastníkům a správcům pozemků, na kterých jsme mohli s jejich svolením umístit svoje včelstva. 

Květový řepkový

Řepka olejka je stará evropská olejnatá plodina. V období duben až květen poskytuje velmi dobrou snůšku nektaru s cukernatostí 5-84 % a žlutého výživného pylu. Mednatost kolem 240 kg/ha. Řepka dává první jarní med, jeden z hlavních jednodruhových u nás. Med z řepky je jasně žlutý, citrónový, někdy až čirý. Má velmi jemnou chuť a lahodné aroma podle odrůdy řepky. Vysoký obsah glukózy v řepkovém medu způsobuje rychlou krystalizaci v podobě ztuhnuté jasně žluté až bílé hmoty. Proto je tento med vhodný pro pastování, krémový je velmi chutný. Pro vysoký obsah glukózy je vhodný pro těžce pracující, sportovce a osoby podávající vysoké výkony. Obsahuje regenerační prvky, má revitalizační účinek. Je zaznamenaný obsah protirakovinových látek. Blahodárně působí při žaludeční kyselině. Uklidňuje a uvolňuje napětí. Řepkový med používám k výrobě medoviny.

500 g, 750 g

Květový smíšený - Špičák 

Letošní med ze Špičáku je aromatický i chuťově výrazný. Lze to připisovat obrovské biodiverzitě lokality. Kromě kosodřeviny tu snad rostou všechny lesní dřeviny Evropy a rozmanité je i zastoupení medotvorných a pylotvorných květin v bylinném patru, na pasekách a kolem cest. Těžko ze Špičáku očekávat snůšku jednodruhového květového medu. Podobu a vlastnosti letošního medu zásadně ovlivnil rovněž rychlý nástup jara. Med ze Špičáku z červnové snůšky obsahuje květy akátu, lípy a jírovce. Velký podíl v tomto medu mají však květy zvonku (podle modrého pylu v plástech), vrbovky, bodláku a malin. V červencové snůšce je zejména akát a také lípa zastoupena o poznání méně. V obou snůškách avšak bude mít výrazné zastoupení med klejichy hedvábné a pajasánku žláznatého. V prvním případě jde o velmi nektarodárnou bylinu, ve druhém případě velmi nektarodárný strom. U obou druhů jde o invazní rostliny Křivoklátska. Právě díky klejiše a pajasánku je tento med značně aromatický a chuťově výrazný, světlejší žluto zelenkavé barvy, průzračný a tekutější. Vůní a chutí spíše připomíná květové medy ze středozemí. Letošní med ze Špičáku je prostě jiný. Hlavně díky velmi teplému počasí. Stanoviště včel se nachází v lesích státního podniku Lesy České republiky, s. p. 

500 g, 750 g


Pokud máte zájem o náš med, poptávejte a objednávejte jej telefonicky nebo elektronickou poštou. Stejným způsobem dohodneme způsob a místo předání. Ceny vám sdělíme na požádání.