Včelařství
Jsme rodinné včelařství

Náš chov v současné době čítá 68 včelstev. Včelám poskytujeme co nejlepší podmínky. Nástavky a další součásti úlů pravidelně čistíme, staré měníme za nové. Staré a nevyhovující plásty nahrazujeme novým dílem. Snažíme se využít první jarní pastvy na vrbě, olši a lísce. Na konci léta včelám ponecháme část medných zásob a dokrmíme je, aby dobře zimovaly a byly připravené na další včelařský rok.