Včelařství
Náš včelařský rok

V srpnu loňského roku jsme připravili na zimu 43 včelstev a 25 oddělků. Včely zimovaly na zahradě naší usedlosti ve zcela nových úlech. Vyšetření na včelí mor dopadlo příznivě a v únoru jsme sledovali vývoj počasí, abychom včelstva včas převezli na první jarní pastvu. Zimování nedopadlo ve srovnání s předloňským rokem nejhůř. Slabší včelstva jsme pospojovali a předjaří jsme zahájili s 59 včelstvy. Před rozvozem na stanoviště jsme včely přeložili do čistých úlů.

Do letošního roku jsme vstupovali s plánem vytvořit ještě pestřejší kolekci medů než v roce 2018, kdy jsme svým zákazníkům mohli nabídnout celkem 6 druhů medu. Přitom ale s vědomím co nejméně zatěžovat včelstva kočováním. Proto jsme se rozhodli hned zjara rozmístit včelstva na všechna naše stanoviště a během jara vytvořit ještě jedno nové stanoviště v zajímavé lokalitě a pokusit se i letos dohodnout kočování na slunečnici. 

Ještě v první polovině března jsme včelstva postupně přemístili na kočovné stanoviště Podhůrka u Lišan a na naše dvě stálé včelnice na Přílepské skále a do lesa ke Špičáku nad Dolním Chlumem. K Lišanům jsme se vrátili po roce na řepku, kterou zde pěstuje společnost Lupofyt s. r. o. Stanoviště Podhůrka je příhodné, slunné, rovné a poblíž olšového háje a dalších ranně kvetoucích a pylotvorných dřevin, poblíž Lišanského potoka. Celkem jsme tu na rozsáhlé porosty řepky umístili 30 včelstev. Přírodní památku Přílepská skála jsme si se svolením Obce Přílepy vyzkoušeli již vloni, ale předjaří tu naše včely zažily poprvé. Výborné místo, spousta olší, vrb, lísek, voda poblíž. První pyl nosily včely do úlů z olší rostoucích přímo nad úly. Včelstva tu měla rychlý a pěkný rozjezd. Na Přílepské skále jsme včelařili s 15 včelstvy. Včelnici poblíž Špičáku (CHKO Křivoklátsko a porosty Lesy ČR, s. p.) jsme obsadili 13 včelstvy a na jaře jsme tu včelařili úplně poprvé. Předchozí roky jsme sem až na druhou - letní snůšku převáželi včely z řepky. Letos jsme spoléhali na rozmanitost lesů a porostů v okolí včelnice a doufali, že tu bude alespoň nějaká i jarní snůška.

Bohužel jsme zprvu museli nechat opuštěné stanoviště na Krásné dolině (CHKO Křivoklátsko a porosty Lesy ČR, s. p.). V době předjaří zde ještě přetrvávalo vyhlášení ochranného pásma včelího moru. Vše se změnilo v době, kdy jsme od státního podniku Lesy České republiky obdrželi svolení k umístění včel poblíž Národní přírodní rezervace Týřov. Stanoviště je sice poměrně vzdálené od našeho včelařství, ale je to místo velmi krásné, atraktivní, se zdravými lesy a čistým prostředím. Nachází se v hned vedle lipového háje v biosférické rezervaci UNESCO a CHKO Křivoklátsko, lesy jsou ve vlastnictví státního podniku Lesy České republiky. No a prakticky ve stejné době, kdy jsme stěhovali včely z řepky k Týřovu a na Špičák jsme se dozvěděli o zrušení opatření na Krásné dolině.

Na začátku června jsme tak provedli první včelí rošády. 18 včelstev z řepky u Lišan jsme převezli k Týřovu, 12 včelstev ze stejného místa jsme odvezli na Špičák a rychle připravili včelnici na Krásné dolině, kam jsme přemístili 13 včelstev umístěných od jara na Špičáku.

V té době jsme již měli na Špičáku vytvořených 21 oddělků, jeden se starou matkou a do dvaceti jsme i kvůli obnově chovu umístili zralé matečníky z Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Poslední kočování jsme si připravili na konec června, kdy jsme 15 včelstev z Přílepské skály přemístili na slunečnici k Lenešicím (Louny) na pole Rolnického družstva Dobroměřice.

U problematických a pomalejších včelstev jsme se rozhodli k výměně matek. Zvolili jsme chovné matky, stejně jako u oddělků z důvodu obměny chovu.

Včelaření jako takové bylo oproti roku 2018 podstatně náročnější. Klimatické podmínky, zejména pak velké výkyvy teplot koncem dubna a v květnu s sebou přinesly neklid včel a u silných včelstev se začaly objevovat náznaky k rojení. Žádné včelstvo se nám sice nevyrojilo, ale nedokázali jsme uhlídat svévolné výměny matek díky skrytým matečníkům, které včely šikovně poschovávaly do koutů plástů. Včelstvům jsme letos dali k vystavění 600 mezistěn. U každého včelstva jsme letos obměnili 10 starých plástů za zcela nové dílo.

Stihli jsme ještě přidělat další nástavky, podmety i víka, abychom všechny včely mohli přeložit do nových nebo vyčištěných úlů. Včely přikrmíme, ošetříme a budeme se těšit na příznivou zimu. Včelstva ji letos přečkají společně na zahradě u našeho včelařství.